Chi tiết bản cập nhật 7.25c Dota 2: Lycan, Phoenix bị nerf

Bản cập nhật mới nhất 7.25c Dota 2 tiếp tục giảm sức mạnh những hotpick gần đây như Lycan hay Phoenix, cũng như giảm sức mạnh các trang bị hồi máu đầu trận.
Cơ chế chung
Khi có hai người chơi cùng pick một tướng, tướng đó sẽ bị ban và thời gian pick được khởi động lại.
Thời gian chọn tướng trong All Pick giảm từ 25 xuống 20 giây.
Mắt có thể bị phá bởi chính chủ nhân.
Mana của Harpy Sthànhrmcrafter giảm từ 150 xuống 125.
Thay đổi Item trong bản cập nhật 7.25c Dota 2
Ring of Regen: Hồi máu giảm từ 2 thành 1.75
Soul Ring: Hồi máu giảm từ 2.5 thành 2.25
Headdress: Hồi máu giảm từ 2.5 thành 2
Mekansm: Aura hồi máu giảm từ 2.5 thành 2
Mekansm bị giảm sức mạnh trong bản cập nhật 7.25c Dota 2
Pipe of Insight: Aura hồi máu giảm từ 2.5 thành 2, Giá công thức tăng từ 800 thành 1000
Helm of the Dominator: Aura hồi máu giảm từ 5 thành 4.25
Ring of Tarrasque: Hồi máu giảm từ 4.5 thành 4
Royal Jelly: Hồi máu giảm từ 2.5 thành 2.25
Necronomicon: Strength giảm từ 10/15/20 thành 6/12/18
Vladimir’s Offering: Giá công thức tăng từ 450 thành 550
Dust of Appearance: Giảm giá từ 90 thành 80
Thay đổi về Tướng trong bản cập nhật 7.25c Dota 2
Beastmaster: Call of the Wild Hawk không thể block các bãi quái rừng, Talent lv.15: Boar Damage giảm xuống từ +30 xuống +35
Centaur Warrunner: Sát thương mỗi charge của Retaliate giảm từ 6/8/10/12% thành 4/6/8/10%
Clockwerk: Strength gia tăng giảm từ 3.7 thành 3.5
Death Prophet: Sát thương cơ bản giảm 2 đơn vị, Sát thương cường hóa của Exoricsm Scepter giảm từ x1.75 xuống x1.5, Mana tiêu thụ của Spirit Siphon tăng từ 70 lên 80
Huskar: Tốc độ đánh của Berserker’s Blood giảm từ 140/200/260/320 xuống 130/190/250/310, Talent lv.15 giảm từ +10 cuốn +8 Burning Spear DPS.
Keeper of the Light: Hồi chiêu Chakra Magic giảm từ 4/5/6/7 xuống 3/4/5/6 giây, Talent lv.20: Giảm Will-O-Wisp AoE xuống còn +200
Lycan: Hồi chiêu Shapeshift  của Lycan tăng từ 110/95/80 lên 125/110/95 giây
Hotpick như Lycan chắc chắn không tránh khỏi số phận bị nerf
Meepo: Giảm base agility từ 24 xuống 17, giữ nguyên chỉ số giáp và sát thương cơ bản Divided We Stand giờ sẽ có thể nâng cấp ở các lv. 3/10/18 lên 4/11/18
Phantom Lancer: Giảm agility cơ bản đi 3 đơn vị.
Phoenix: Sát thương Fire Spirits giảm từ 20/40/60/80 xuống 15/35/55/75, Talent lv.15 giảm từ +40 xuống +35 Fire Spirits DPS.
Snapfire:  Sát thương Firenap Cookie giảm từ 90/160/230/300 xuống 70/140/210/280
Wraith King: Sát thương cơ bản giảm 2 đơn vị, Thời gian tồn tại của các bộ xương từ Mortal Strile giảm từ 90 xuống 60 giây.
 

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

Source: http://game4v.com/feed

Được đăng trong: Game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *