Tối ngày chế ảnh “cà khịa” admin đòi fan cứng, “lầy” như gamer Dấu Ấn Rồng!

Một cảnh tượng vừa lạ lùng, vừa hài hước trong group cộng đồng Dấu Ấn Rồng chính là việc: Admin mới hú hét được 1 câu thì ngay lập tức phải có 20 bức ảnh chế hiện hình, toàn cà khịa cực căng…
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970