Satisfactory có thể đang hướng đến Steam Early Access

Satisfactory là một tựa game mô phỏng được tạo ra bởi Coffee Stain Studios. Đây là một trò chơi khám phá thế giới mở và xây dựng nhà máy 3D đầu tiên.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970