Nhóm người kiện Riot Games có thể được bồi thường…400 triệu USD

Nhà phát triển Riot Games đứng trước nguy cơ phải bồi thường cho nguyên đơn số tiền nhiều hơn dự kiến ​​để giải quyết vụ kiện hành động tập thể vào tháng 11 năm 2018.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970