Garen cùng Zed “lên thớt” ở phiên bản 10.4 LMHT

Dựa trên dữ liệu mùa trước, Riot nhận thấy vị trí đi rừng ít được ưa thích nhất ở các bậc xếp hạng tầm trung trở xuống mặc dù sức ảnh hưởng của người rừng mùa 9 là rất lớn. Chính vì vậy, bể tướng đi rừng sẽ được bổ sung và giúp người đi rừng hoạt động tốt hơn.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970