Akali đã là gì? Đây mới là những vị tướng bị nerf đến tối tăm mặt mũi trong lịch sử LMHT

Trường hợp của Akali thực ra chưa phải là lần đầu tiên Riot Games chơi trò nerf không lối thoát với những vị tướng của họ đâu.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970