Rockstar bị cáo buộc đã nhiều tiền lại còn lạm dụng chính sách hoàn thuế

Một viện chính sách (think tank) tại Anh là Tax Watch vừa mới cáo buộc hãng Rockstar là họ đã làm dụng chương trình giảm thuế Video Games Tax Relief vào năm 2018/19. Và cho dù doanh thu của GTA 5 là hơn 7,8 tỷ USD kể từ năm 2014 đến nay nhưng Rockstar vẫn không trả thuế UK Corporation Tax trong vòng 4 năm qua.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970