Bán game, câu chuyện đau đầu của các nhà kinh doanh

40 chi nhánh cửa hàng nhỏ của hệ thống bán lẻ Game tại trời Âu bị đóng cửa hàng loạt vì chính sách hợp thức hóa cửa hàng vừa được ban hành.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/

Được đăng trong: Game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *