Top 7 vị tướng mang danh phản bội quê hương, bạn thân trong LMHT

Vũ trụ LMHT là một trong những vũ trụ đa dạng nhất với những câu chuyện về những anh hùng với những sức mạnh đáng kính cũng như những tên phản bội với những tội ác đáng khinh, huỷ diệt cả một vùng đất.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970