Mabinogi: Fantasy Life – xây dựng cuộc sống mơ ước trong thế giới ảo

Mabinogi: Fantasy Life sẽ tập trung vào yếu tố xã hội cho phép người chơi tương tác cùng nhau và xây dựng nên một cuộc sống mơ ước cho bản thân.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970