Last Year sẽ tái phát hành vào tháng này

Do chọn sai nền tảng phát hành (trên Discord Store) nên tựa game kinh dị, sinh tồn Last Year buộc phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970