AoE Việt Nam: Thay đổi nhưng hãy giữ bản sắc

AoE Việt Nam đang thay đổi vô cùng mạnh mẽ theo chiều hướng hiện đại hóa. Đây được coi là một tín hiệu đáng mừng đối với cộng đồng Đế chế Việt Nam.Tuy nhiên chúng ta cần tránh sự mất đi của những yếu tố được coi là bản sắc riêng biệt đã làm nên một nền AoE vững mạnh như hiện nay.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/

Được đăng trong: Game

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *