LMHT: Chi tiết Tiền mùa giải 2020 (P1) – Rồng Nguyên Tố và mục tiêu lớn sẽ thay đổi hoàn toàn

Các loại Rồng Nguyên Tố trước đây có giá trị khá chênh lệch và Riot Games đã quyết định thay đổi điều này tại Tiền mùa giải 2020.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970