Tiền mùa giải LMHT 2020: Summoner’s Rift được cải tiến, thêm vào hiệu ứng và thay đổi địa hình lẫn môi trường

Summoners Rift sẽ nhận được nhiều thay đổi trong giai đoạn Tiền Mùa Giải 2020.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970