PUBG: Không cần nhìn màn hình, thánh Shroud vẫn hồn nhiên giành top 1 theo cách không ai ngờ

Bá như Shroud, không nhìn màn hình vẫn top 1 như thường.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970