Phong cách cosplay Steampunk mang linh hồn của Châu Âu ở thế kỷ 19

Steampunk là phong cách kết hợp giữa sự cổ điển và hiện đại, lấy cảm hứng từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 ở Châu Âu.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970