Lục Địa 2 đông đến nỗi, đánh Boss mà Boss cũng phải… chạy

Nhìn thấy 500 anh em Lục Địa 2 hung hãn thế này thì Boss cũng phải tái cả mặt.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970