LMHT: Thầy giáo Ba lại “gáy”, dọa xóa kênh nếu GAM không vào top 8 CKTG

Lần thứ n thầy giáo Ba dọa xóa kênh rồi, không biết lại là cú lừa hay gì đây.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970