LMHT – Số phận của những cựu danh thủ SKT ngày ấy – bây giờ: Người tột đỉnh vinh quang, kẻ mãi kiếp long đong

Các thành viên cũ của SKT có cho mình những số phận vô cùng khác biệt sau kể từ ngày rời khỏi SKT.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970