LMHT: Bạn có biết người chơi tệ nhất trong lịch sử các kỳ CKTG?

Thành tích bất hảo của game thủ này hiện vẫn chưa có ai phá được và chắc chẳng có ai muốn phá kỷ lục này cả.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970