Không giống bản PS4, Red Dead Redemption 2 PC sẽ có thêm nhiều nội dung mới

Những nội dung sẽ được bổ sung bao gồm: ba nhiệm vụ thợ săn tiền thưởng, hai nơi ẩn náu mới cho băng đảng, hai bản đồ kho báu mới, một nhiệm vụ mới với tên gọi Tận cùng Trái Đất và nhiều bổ sung khác.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970