Gravity Thái Lan phát hành game mobile Ragnarok Tactics

Tựa game khai thác IP Ragnarok – Ragnarok Tactics – chuẩn bị được Gravity Thái Lan phân phối tại quôc gia này. Game đã tiến hành mở đăng ký sớm.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970