Frogger in Toy Town – Chú ếch vui nhộn đang làm điên đảo cộng đồng game thủ

Điều gì đã khiến tựa game Frogger in Toy Town có tuổi đời gần 40 năm vẫn có sức cuốn hút như vậy?
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970