DAYMARE: 1998 – Cơn ác mộng kinh hoàng

Ý tưởng đã nung nấu và tồn tại để rồi đội ngũ phát triển Invader Studios để họ tạo ra DAYMARE: 1998.
Source: http://game4v.com/feed


Thursday January 01, 1970