Đấu Trường Chân Lý – Chi tiết bản cập nhật 9.20

Bản cập nhật 9.20 này ghi nhận nhiều thay đổi lớn, rõ rệt nhất là việc đội hình Sát Thủ – Hoang Dã, cũng như vị tướng điển hình Akali bị giảm sức mạnh đáng kể.
Thay đổi kinh nghiệm:
Kinh nghiệm (XP) để lên cấp 5: 12 -> 10
Kinh nghiệm (XP) để lên cấp 9: 70 -> 66


Thursday January 01, 1970

Tỉ lệ ra tướng:
Cấp 8: 15/25/35/20/5 -> 15/20/35/22/8
Cấp 9: 10/15/33/30/12 -> 10/15/30/30/15
Trang bị:
Kiếm Tử Thần
Bắt đầu với 0 cộng dồn -> Bắt đầu với 1 cộng dồn (+15 SMCK)
Tim Băng
Thời gian hiệu ứng: 4 giây -> 1 giây
Vô Cực Kiếm
150% Sát thương Chí mạng -> 125% Sát thương Chí mạng
Khăn Giải Thuật
Thời gian hồi lá chắn: 5 giây -> 3 giây
Găng Đạo Tặc
Giảm chất lượng trung bình của bộ đôi trang bị xuống


Thursday January 01, 1970

Tộc/Hệ:
Sát Thủ
Hiệu ứng (3) Sát Thủ: 75% Sát thương Chí mạng & 10% Tỉ lệ Chí mạng -> 75% Sát thương Chí mạng & 5% Tỉ lệ Chí mạng
Hộ Vệ
Giáp cộng thêm: 35 -> 45
Xạ Thủ
Số phát bắn thêm khi kích hoạt: 1/2/3 -> 1/2/4
Hiệp Sĩ
Chặn sát thương: 15/35/65 -> 15/35/60
Hoang Dã
Tốc độ đánh mỗi cộng dồn: 12% tốc độ đánh -> 10% tốc độ đánh


Thursday January 01, 1970

Tướng:
Aatrox
Giáp: 25 ⇒ 35
Akali
Tốc độ đánh: 0.85 ⇒ 0.8
Fiora
Máu: 400 ⇒ 450
Gangplank
SMCK: 55 ⇒ 60
Akali đã bị nerf trong bản cập nhật 9.20 này
Kai’Sa
Tốc độ đánh cộng thêm khi sử dụng kĩ năng: 30%/60%/90% -> 50%/75%/100%
Giá trị lớp giáp sau khi sử dụng kĩ năng: 300/600/900 ⇒ 400/700/1000
Leona
Máu: 750 ⇒ 800
Lucian
Sát thương kĩ năng: 100/225/350 ⇒ 125/250/375
Poppy
Máu: 800 ⇒ 700
Volibear
Tốc độ đánh: 0.6 ⇒ 0.65
Source: http://game4v.com/feed