Việc thêm ngôn ngữ Anh vào Vương Giả Vinh Diệu đã đạt 90%, game thủ QT phấn khởi

Rất nhiều game thủ đam mê Vương Giả Vinh Diệu và quan tâm tới mục tiêu vươn tầm quốc tế của nó.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970