LMHT: Sự thật đáng buồn là nếu muốn leo rank hiệu quả, bạn không nên chơi Xạ Thủ

Có vẻ như môi trường xếp hạng đơn hiện tại rất khó cho những người chơi thuần Xạ Thủ có thể leo rank hiệu quả.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970