Liên Minh Huyền Thoại: Sau quán net, Junie úp mở việc thành lập team chuyên nghiệp

Ổn định kinh tế, Junie lại rục rịch comback LMHT chuyên nghiệp.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970