Hé lộ quá trình tạo ra những nhiệm vụ đặc biệt trong Cyberpunk 2077

Điều phối viên của tựa game đảm bảo sẽ không có những nhiệm vụ được tạo ra bằng thuật toán ngẫu nhiên.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970