Game chiến đấu không gian Second Galaxy sắp được ZlongGames phát hành toàn cầu

Second Galaxy (Thiên Hà Thứ Hai) là một sản phẩm mới nhất, phát hành trên phạm vi toàn cầu của ZlongGames.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970