Dota 2: Valve công bố những thay đổi cho mùa giải Dota Pro Circuit 2019 – 2020

Valve đang hướng đến những thay đổi mới cho mùa giải Dota Pro Circuit 2019 – 2020.
Source: http://game4v.com/feed


Thursday January 01, 1970