Cosplay một trình duyệt web thì sẽ như thế nào nhỉ?

Bình thường người ta đã quen với cosplay nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng, … Nhưng lần này sẽ là một bản cosplay về chủ đề mới lạ, đó là …. TRÌNH DUYỆT WEB.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970