Chỉ cần đồ họa 2.5D Ngự Kiếm Liên Thành Mobile đã “hút mắt” game thủ thế này

Sản phẩm Ngự Kiếm Liên Thành có lẽ là minh chứng cho việc không nhất thiết phải game 3D mới đẹp mắt, ra gì và này nọ. Với nền tảng đồ họa 2.5D, game mobile MMORPG này đã thuyết phục thị giác người xem đến thế.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970