Trung Quốc chuẩn bị có sân vận động eSports lớn nhất với kinh phí 700 tỷ USD

Một sân vận động eSports đang được phía NetEase lên dự án với kinh phí 700 tỷ USD, lớn nhất Trung Quốc.
Source: http://game4v.com/feed


Thursday January 01, 1970