Tân Chưởng Môn VNG: Đánh giá sức mạnh đội hình tướng Kim Ngô Minh

Là một trong 3 tướng Kim ra mắt trong phiên bản Hoàng Kim Lệnh mới nhất, hãy cùng tìm hiểu sức mạnh của Ngô Minh khi kết hợp cùng Tây Môn Xuy Tuyết.
Source: http://game4v.com/feed


Thursday January 01, 1970