Nexon bất ngờ không tham gia triển lãm G-Star năm 2019

Năm nay, Nexon sẽ không tham gia triển lãm game lớn nhất Hàn Quốc (G-Star), một động thái chưa có tiền lệ.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970