LMHT: Sau Linh Dolce, Thầy Giáo Ba chuẩn bị ra mắt thành viên nữ mới cho team SBTC

Cô Linh Dolce đi chưa hết buồn thì team SBTC đã rục rịch chuẩn bị kết nạp thành viên nữ mới.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970