Gần đến ngày tổ chức sinh nhật Audition, gamer 4 phương đua nhau kể kỷ niệm bất hủ với Au từ cả thập kỷ trước

Dừng lại nhanh! Nếu không tim sẽ đứt phanh khi nhìn thấy những hình ảnh Audition khiến cả bầu trời tuổi thơ tràn về sống động!
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970