Đấu Trường Chân Lý: Các tướng và trang bị có khả năng hồi máu sẽ bị “thanh trừng” sắp tới

Một cuộc lên thớt đầy đau thương cho những trang bị hồi máu chủ lực.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970