Angel Legion: Beyond Fantasy mở cửa cho người dùng Android tải về miễn phí

Angel Legion: Beyond Fantasy được Silver Moon cho ra mắt tại thị trường Trung Quốc nhưng người ở các khu vực khác vẫn có thể tải về trải nghiệm bình thường.
Source: https://www.vietgiaitri.com/game/feed/


Thursday January 01, 1970