Gaming Showdow Season 1 – Điểm qua những góc máy đầu tiên tham gia sự kiện

Gaming Showdow Season 1 của Group VGG – Vietnam Gaming Group đã thổi thêm luồng gió mới trong cộng đồng yêu thích công nghệ tại Việt Nam
Source: http://game4v.com/feed


Thursday January 01, 1970