Steam chính thức hỗ trợ giao diện Tiếng Việt

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết của Game4V để bạn đọc có thể lựa chọn chuyển đổi giao diện Steam sang ngôn ngữ Tiếng Việt một cách dễ dàng
Source: http://game4v.com/feed