Nhiều game mobile cày cuốc bao phê nhưng đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tuổi thọ của điện thoại

Hao pin, nóng máy có thể đến từ rất nhiều nguyên do, thế nhưng yếu tố về đồ họa, và chế độ gameplay cày cuốc cũng góp phần không nhỏ gây ra tình trạng này.
Source: http://game4v.com/feed