Game thủ Assassin’s Creed Odyssey kêu trời vì bị mấy… con gà Hy Lạp cho “ăn hành”, hết phục kích lại đánh hội đồng

Assassin’s Creed Odyssey có vẻ thích Zelda.
Source: http://game4v.com/feed