EA bị Ubisoft “đá đểu” trong Assassin’s Creed Odyssey

Lại một Easter Egg khác được Ubisoft khéo léo lồng ghép trong Assassin’s Creed Odyssey.
Source: http://game4v.com/feed